Vergoedingen en tarieven

Psychotherapie GBGGZ

Vanaf 2014 worden behandelingen in de generalistische basis GGZ bij zorgverzekeraars gedeclareerd op zogenaamde prestatiebasis. Tijdens de intake wordt onderzocht wat voor behandeling nodig is (kort, middel of intensief).  Mind Result heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten voor psychologische zorg. Dit betekent voor u dat Mind Result de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareert. Er is geen sprake meer van een eigen bijdrage.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel, dit nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je hebt gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
Je kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Psychotherapie SGGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Mind Result heeft met (bijna) alle verzekeraars een contract afgesloten in de SGGZ. Indien Mind Result geen contract heeft met uw zorgverzekering binnen de SGGZ, is de hoogte van de vergoeding van de behandeling afhankelijk van uw verzekering. Als u een pure restitutiepolis heeft, krijgt u gewoon 100% vergoed. Bij een budget of naturapolis krijgt u de kosten tussen 60 en 100% vergoed. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft bij niet-gecontracteerde zorg. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie even contact op met Mind Result.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ en SGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2022 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien u daartoe besloten heeft met uw verzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
De behandeling die bij Mind Result worden gegeven vallen allemaal onder de verzekerde zorg. U hoeft als client dan ook niet zelf voor uw behandeling te betalen.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. U ontvangt hiervoor een nota van 40 euro, welke u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Contact Mind Result: 06-45314224 of info@mindresult.nl