Voor wie

Bij Mind Result kunt u o.a. terecht als u kampt met b.v. de volgende psychische klachten:

 • Angsten en fobieën
 • Spanningen, stressklachten en burn-out
 • Werk- en studieproblemen
 • Depressie, somberheid en piekeren
 • Dwanghandelingen, obsessies
 • Levensfaseproblematiek
 • Lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld
 • Assertiviteitsproblemen
 • Faalangst
 • Arbeidsconflicten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Partner- en relatieproblematiek
 • Agressie en pesten
 • Rouwverwerking
 • Traumatische ervaringen
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is

Behandeling bij Mind Result is kortdurend en oplossings- en resultaatgericht (5-12 sessies). Mind Result heeft als doel om de juiste balans in uw psychische functioneren te hervinden waarbij de bewustwording van uw eigen kwaliteiten en eigenschappen een belangrijk fundament is.

E-Health ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken daarbij deel uit van de behandelmethode. Bij Mind Result bieden we E-health bijna altijd “blended” aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken tussen U en uw behandelaar. Voorbeelden van beschikbare E-health-modules zijn onder andere ADHD, Depressie, Angst, Paniek, Eenzaamheid, Mindfulness, Omgaan met emoties, Burnout, Minder Piekeren en Slapen.

Wanneer e-health onderdeel uitmaakt van uw behandeling dan krijgt U toegang tot de online omgeving. Uw behandelaar heeft daar een module voor U klaargezet waarmee U aan het werk kan gaan. Uw behandelaar zal steeds na iedere sessie een reflectie geven op de ingevulde opdrachten.

Indien een van de volgende zaken speelt is er sprake van een contra-indicatie voor E-Health;
Client heeft problemen met lezen en schrijven of cliënt beschikt niet over de nodige technische vaardigheden om e-Health module te volgen, of beschikt niet over de technische middelen, zoals een computer om de e-Healthmodule te volgen.

Personal Coaching

U kunt bij een personal coach terecht als u het belangrijk vindt om in uzelf te investeren. Coaching bij Mind Result heeft een individueel karakter en is maatwerk. U als cliënt staat centraal waarbij de nadrukt ligt op de bewustwording van uw krachten en mogelijkheden. Het vergroten van uw zelfkennis leidt tot een beter zelfbeeld waardoor u goed in staat bent om een optimaal evenwicht te vinden tussen ratio en gevoel. Op deze manier kunt u zich optimaal persoonlijk ontwikkelen en krijgt u meer inzicht in uw persoonlijk functioneren en het effect ervan op anderen.

Het intakegesprek voor een coachingstraject is vrijblijvend. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt aandacht gegeven aan uw vraag en het doel van het coachen. De coach zal aan het einde van dit gesprek een indicatie geven van het aantal gesprekken. De vertrouwelijkheid van de gesprekken is tijdens het traject steeds gewaarborgd. Voor een afspraak of meer informatie over het coachingstracject kunt u contact op nemen met Mind Result: 06-45314224 0f info@mindresult.nl.

Voor coaching kunt u met uw werkgever afstemmen of zij de kosten willen vergoeden. In het kader van competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten en herstel of preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten voor coaching op zich te nemen. Indien dit niet het geval is, kunt u de kosten (incl. BTW) voor de inkomstenbelasting aftrekken als “scholingskosten” mits er een verband bestaat met een verbetering van het inkomen of het verkrijgen van een (nieuwe) baan.