Vergoedingen en tarieven

Psychotherapie GBGGZ

Vanaf 2014 worden behandelingen in de generalistische basis GGZ bij zorgverzekeraars gedeclareerd op zogenaamde prestatiebasis. Tijdens de intake wordt onderzocht wat voor behandeling nodig is (kort, middel of intensief). Per soort behandeling is er een maximum aantal minuten dat aan de behandeling besteed mag worden. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De prestaties worden vergoed uit de basisverzekering. Mind Result heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten voor psychologische zorg. Dit betekent voor u dat Mind Result de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareert. Er is geen sprake meer van een eigen bijdrage.
Een overzicht van de verschillende prestaties en bijbehorende NZA tarieven en tijd voor 2017:

  • Een korte behandeling (2 tot 5 gesprekken) kosten: € 472,65
  • Een middellange behandeling (5 tot 8 gesprekken) kosten: € 805,34
  • Een lange behandeling (8 tot 13 gesprekken) kosten: €1262,82
  • Een intakegesprek, adviesgesprek en doorverwijzing (max. 2 gesprekken) kost € 192,92
  • Onverzekerde GBGGZ ovp niet-basispakketzorg Consult € 98

Psychotherapie SGGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en deze kan voor vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Mind Result heeft met een aantal verzekeraars een contract afgesloten in de SGGZ. Indien Mind Result geen contract heeft met uw zorgverzekering binnen de SGGZ, is de hoogte van de vergoeding van de behandeling afhankelijk van uw verzekering. Als u een pure restitutiepolis heeft, krijgt u gewoon 100% vergoed. Bij een budget of naturapolis krijgt u de kosten tussen 60 en 100% vergoed. Check voordat u begint aan uw behandeling uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u duidelijk weet op welke vergoeding u recht heeft bij niet-gecontracteerde zorg. Neem bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie even contact op met Mind Result.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ en SGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2018 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien u daartoe besloten heeft met uw verzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. De tarieven zijn per sessie 95 euro.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. U ontvangt hiervoor een nota van 40 euro, welke u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Coaching
Bij coaching draait het met name om het stimuleren van uw persoonlijke ontwikkeling binnen zowel uw werk- als privéleven. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit, beter leren delegeren, effectiever communiceren naar uw werknemer of leidinggevende en het vergroten van uw stressbestendigheid en assertiviteit. Mind Result hecht waarde aan coaching op maat. Dat betekent concreet voor u dat aan de hand van een intake gesprek de psycholoog samen met u gaat exploreren waar uw ontwikkelingsmogelijkheden liggen en hoe deze kunnen worden versterkt. De psycholoog geeft u aan het einde van het intakegesprek een advies op maat voor het te volgen traject. De kosten voor coaching zijn fiscaal aftrekbaar. Een andere mogelijkheid is dat uw werkgever de kosten voor deze dienstverlening wil vergoeden. Voor vragen of meer informatie kunt u contact op nemen met Mind Result. Het tarief voor een coaching sessie is 95,- excl. 21% btw.

Contact Mind Result: 06-45314224 of info@mindresult.nl