Over Mind Result

Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en de geestelijke gezondheidszorg ben ik, Jeroen Beerepoot (1976) In 2011 gestart met de praktijk ‘Mind Result.’ De praktijk ‘Mind Result’ richt zich op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige generalistische zorg en coaching.

Ervaringen als psycholoog

Ervaring binnen de geestelijke gezondheidssector heb ik opgedaan door mijn werk als GZ-psycholoog binnen de forensische zorg en als klinisch psycholoog bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ-NHN). Hierdoor heb ik veel ervaring kunnen opdoen in het behandelen van cliënten met spannings- en angstklachten, trauma, persoonlijkheidsproblematiek en stressgerelateerde klachten.

Bij de Hogeschool van Amsterdam heb ik ervaring opgedaan met het geven van een training ‘management vaardigheden’ en als Assessor portfolio competentie-ontwikkeling (samenwerken, ondernemend vermogen, klantgerichtheid etc.) bij deeltijdstudenten. Eveneens heb ik binnen het bedrijfsleven trainingen gegeven aan managers waarbij de focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende en de invloed van zijn of haar gedrag.

Naast bovenstaande ervaringen heb ik diverse cursussen en trainingen gevolgd. Al met al brengt dit met zich mee dat ik snel in staat ben om te zien welke klachten bij u als cliënt spelen en hoe we dit samen aan kunnen pakken.

Als Klinisch psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG-register (89913932125). Daarnaast ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt het Kwaliteitsstatuut van Mind Result inzien op de Prakijk of downloaden via de volgende link: Kwaliteitsstatuut Mind Result In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Het kwaliteitsstatuut van Mind Result is beoordeelt en goedgekeurd.

Beroepscode
Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. Mind Result werkt aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Privacyverklaring en opt-outregeling
Op de praktijk is de privacyverklaring en opt-outregeling aanwezig waar u gebruik van kunt maken.

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over uw behandeling en wilt u, of kunt u dit niet meer met Mind Result bespreken? Bekijk dan de folder “Klachtenregeling NVGzP” en lees daarin meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cliënttevredenheid na behandeling

Een traject bij Mind Result duurt gemiddeld, van aanmelding tot afronding 149 dagen. Na een behandeling kunnen clienten een bericht achterlaten in het gastenboek. Daar kunt u eveneens een indruk opdoen van de meningen van clienten. Daarnaast wordt er binnen Mind Result gekeken hoe tevreden clienten zijn na afronding van hun behandeling. Hiervoor wordt de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ gebruikt. Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De resultaten van de meting gebruiken wij om de zorg verder te verbeteren.

De gemiddelde scores (maximaal is 5) op de CQ-index voor 2019 is tot nu toe als volgt:

  • 5 op het thema bejegening
  • 3,79 op het thema samen beslissen
  • 4,83 op het thema uitvoering behandeling

Bij Mind Result zijn wij blij met dit resultaat. Op basis van bovenstaande resultaten zullen we in 2019 nog meer aandacht besteden aan het thema samen beslissen.  Heb je een suggestie hoe de hulpverlening beter kan? Of ben je goed geholpen en wil je dit aan ons laten weten? We waarderen het bijzonder als je je ervaring wilt laten horen. Op de website van zorgkaart Nederland (het onafhankelijke kwaliteitsplatform voor de zorg) kun je je mening kwijt.

Druk op de volgen de link voor het openen van het privacystatement van Mind Result

AVG